Fuga för orgel över ett tema av Bach

Fuga för orgel över ett tema av Bach är inte daterad, men finns i två versioner som skiljer sig såpass mycket i piktur, att det nog finns anledning att tro att det ligger en viss tid emellan dem.

Allgén utgår från J.S. Bachs Fuga för orgel i g-moll, BWV 578, men använder enbart de tre första takterna av temat, som han därefter sömlöst avslutar efter eget skön. Som vanligt uppträder temat enbart i original och inversion, alltså de båda framlängesformerna. Allgéns fuga är – precis som Bachs och liksom orgelverken In dulci iubilo (II) och (III) – mestadels trestämmig. Temat är så gott som oavbrutet närvarande, oftast i två lager, beledsagade av den tredje stämmans fria kontrapunkt.

Det som framförallt skiljer de båda versionerna åt, är att tonsättaren i den senare (efter knappt två tredjedelar) introducerar en sekvensartad melodi från sin Romans för violin och piano. Den är daterad 15/9 -55, vilket således ger en bortre gräns för tillkomsttiden. Strax därefter tätnar musiken i ett kort avsnitt med ”meterfission”, d.v.s. i detta fall tre olika taktarter samtidigt. Romansmelodin får efter hand samma funktion som Bach-temat och presenteras i flera lager, bland annat som strikt kanon på tätt avstånd.

Den tredje stämman, som mestadels kör på frihjulet, kastar sig ofta ut i våldsamma löpningar, och stycket är i praktiken ospelbart i föreskrivet tempo – även för två pianister, hur mycket mer då inte för en ensam organist. Men vilken glädjeframkallande musik! Den riktigt svindlar för öronen. Det är som ett nöjesfält där allting snurrar i virvlande hastighet – och där lyssnaren följaktligen riskerar att slungas iväg i tangentens riktning.

Originalversionen kan beskådas här:

Fuga för orgel över ett tema av J.S. Bach, version 1 (PDF)

Liksom version nummer två:

Fuga för orgel över ett tema av Bach version 2 (PDF)

I följande transkription för två pianon har de nytillkomna eller ändrade avsnitten placeras inom klammer.

Fuga över ett tema av Bach, version för två pianon (PDF)

Detta inlägg är publicerat under Om verken.