Jag kan icke räkna dem alla…

Här ett första försök till en kronologisk förteckning över Allgéns verk. Den lär behöva revideras. Med gamle skarabiskopen Sven Danells ord: ”Varje felsökare får ett lätt arbete”.

När ett datum inte kunnat verifieras men är högst sannolikt, har frågetecken inom parentes (?) tillfogats.

Emellanåt följs årtalet av uppgiften ”(enl. Stim)”, vilken anger när ett verk lämnats in dit, men inte nödvändigtvis när det komponerats.

Även i de fall tuschrenskriften på transparang saknar datering, återfinns den emellanåt i skissmaterialet.

Från 50-talet använde Allgén ofta dagens benämning enligt den katolska kalendern för att ange datum – exempelvis Holmiae, S. Hyacinthi 1954, d.v.s. Stockholm, den 17 augusti 1954. Verk tillkomna under studierna i Innsbruck är undantagslöst ortsdaterade med det latinska namnet, Oeniponte.

Allgéns piktur förändrades mycket med tiden – och nog inte bara med tiden; vad som förefaller vara i stort sett samtidiga partitur kan se helt olika ut. Måhända kan en musikgrafolog så småningom bringa mer klarhet i kronologin.

Med åren blev Allgén allt mindre benägen att datera sina verk. Tillfrågad om varför, svarade han: ”Jag daterar aldrig mina stycken. Jag är inte sentimental.”

Slående är den närmast oföreställbara frenesi med vilken Allgén komponerade under åren 1938–42. Året därefter kom endast ett verk, Stråkkvartett nr.3, men det är ju gigantiskt. Men mellan juli 1943 och början av 1947, alltså under tre och ett halvt år, skrev han såvitt vi vet bara fyra små koraler – bland dem finns å andra sidan hans kanske radikalaste och mest framsynta verk över huvud taget.

(Nedan har förkortningen r+pno valts i stället för den betydligt fulare så+pi.)

1934

 • 28/2, Sorgepreludium op 1 (pno)

1936

 • Maj, Linnea (bl. kör), Djursholm
 • Aug, Kväll och frid (bl. kör)
 • Sept, Längtan (bl. kör)
 • 12/12, Vår – fantasistycke (pno)

1937 

 • 1/1, I skogen (bl. kör)
 • 26/2, Snöfrid (bl. kör)
 • 1/5, Martorn (bl. kör)
 • 2/5, Lindblommornas visa (1-st. kör)
 • 18/4, I natten (bl. kör)
 • 29/6, Dalen (bl. kör)
 • 28/10, Vallarelåt (bl. kör)

Samtliga verk 1938–1941 är, där ej annat anges, ortsdaterade Djursholm.

1938

 • 21/9, Sonat (a-moll) (vl+pno)
 • 24/12, Ballad (b-moll) (pno)
 • Dec, Preludium (h-moll) (pno)

1939

 • 9/4, Gudinna (r+pno)
 • 12/5, Impromptu (C-dur) (pno)
 • 17/7, Danse champêtre (pno), Klintehamn
 • 20/7, Romans (g-moll) (stråkork/pno), Klintehamn
 • 1/8 , Moment de valse (g-moll) (pno), Klintehamn
 • 10/8, Jutta kommer till folkungarna (r+pno), Klintehamn
 • 4/9, Preludium nr. 3 (C-dur) (pno)
 • 24/9, Pastoral (Ass-dur) (pno)
 • 6/10, Tillbedjan (r+pno)
 • 8/10, Eklog (e-moll) (pno)
 • 23/10, Sommarljuset (r+pno)
 • 28/10, Höstkväll (r+pno)
 • 11/11, Lutad mot gärdet (r+pno)
 • 17/11, Preludio solenne (pno)
 • Nov, Pastoralvariationer (org)
 • 10/12, Vid en flickas fönster (r+pno)
 • 17/12, Längtan heter min arvedel (r+pno)
 • 21/12, Humoresk (f-moll) (pno)
 • 1939 (?), Tema med  variationer (tema från Eklog) (str-4) (ej ortsdat.)

1940

 • 3/1, Karlsöarna, tondikt för orkester
 • 13/1, Nocturne (A-dur) (pno)
 • 28/1, Den döda sommaren (r+pno)
 • 5/2, Den enda stunden (r+pno)
 • 27/2, Kärleken (r+pno)
 • 3/3, Jag diktar för ingen (r+pno)
 • 7/3, Pateticon (pno)
 • 17/3, I solnedgången (r+pno)
 • 19/3, Vildgässen flyttar (r+pno)
 • 20/3, Ett ensamt skidspår (r+pno)
 • 23/3, Ängsullen (r+pno)
 • 30/3, Jag längtar hem (r+pno)
 • 3/4, Jag ville, jag vore… (r+pno)
 • 8/4, Den försmådda (r+pno)
 • 20/4, Näcken (r+pno)
 • 20/4, På en resa till hembygden (r+pno)
 • 2/5, Höstsädet (r+pno)
 • 4/5, Hör du augusti sommarregn (r+pno)
 • 9/5, Vem styrde hit din väg? (r+pno)
 • 11/5, Svårmodets son (r+pno)
 • 12/5, Gossen hann till femton år – och trodde (r+pno)
 • 13/5, Lärkornas land (r+pno)
 • 16/5, Svarta svanor (r+pno)
 • 18/5, Vattenplask (r+pno)
 • 19/5, Titania (r+pno)
 • 24/5, Strövtåg i hembygden (III) (r+pno)
 • 26/5, Den döda anden (r+pno)
 • 29/5, Drömmaren (r+pno)
 • 30/5, Ljusa aftonskyar (r+pno)
 • 5/6, Auf dem See (r+pno), Stockholm
 • 9/6,Blåsippan (r+pno)
 • 9/6, Harfenspieler (r+pno)
 • 13/6, Jägargossen (r+pno), Stockholm
 • 16/6, Wandrers Nachtlied (r+pno)
 • 24/6, Blommans öde (r+pno)
 • 28/6, Törnet (r+pno)
 • 30/6, Kring halva jorden jag letat har (r+pno)
 • 5/7, Der König in Thule (r+pno)
 • 17/7, Tvenne popplar susa över graven (r+pno)
 • 26/7, Blomman (r+pno)
 • 2/8, Sippan (r+pno)
 • 5/8, Sjung, sjung brusande våg (r+pno)
 • 11/8, Varför kom du på ängen? (r+pno)
 • 13/8, Havet (r+pno)
 • 16/8, Paradisets timma (r+pno)
 • 15/9, Över heden (r+pno)
 • 22/10, Svanen (r+pno)
 • 26/10, Felicias sång (r+pno)
 • 30/10, Låt brusa, barn, låt brusa (bl. kör)
 • 6/11, Vår (r+pno)
 • 22/11, Sinfonia för stråkorkester
 • 12/12, Scherzo (c-moll) (pno), Stockholm
 • 26/12, Fuga (a-moll) (pno), Stockholm

1941

 • 10/1, Symfoni I (E-dur) [i en sats], Sälen
 • 20/1, Kvällssky (r+pno)
 • 4/2, Weylas sång (r+pno)
 • 5/2, Sången om ekorren (r+pno)
 • 8/2, En vårmorgon (r+pno)
 • 12/2, Fällda åror (r+pno)
 • 14/2, Septembermorgon (r+pno)
 • 17/2, Till svalan (r+pno)
 • 21/2, Hans Knapp (r+pno)
 • 2/3, Turandot (r+pno)
 • 26/3, Höga Visan för soli, damkvartett och stråkorkester
 • April, Herre, vår konung (bl. kör)
 • 6/4, Aftonrodnad i skogen (r+pno)
 • 8/4, Hjärteglad (r+pno)
 • 13/4, Jesu, djupa såren dina (bl. kör)
 • 17/4, Fågelungarna (r+pno)
 • 1/5, Din sorg är din (r+pno)
 • 13/5, Symfonisk fantasi op 4 för manskör, pukor och stråkorkester, Leksand
 • 15/7, Stormen, Uvertyr för orkester, Skälderviken
 • 9/8, Uvertyr till ”Köpmannen i Venedig” op 6 (ork)
 • 14/10, Musik till Shakespeares ”Köpmannen i Venedig” op 7 (ork)
 • Okt, Jupiter, tondikt för orkester op 8
 • 31/12 (?), Stråkkvartett nr 1 (F-dur) op 3 (ej ortsdat.)
 • 31/12, Stråkkvartett nr 2 (F-dur) op 9

1942

 • 1942 (?), Falstaff, opera i 5 akter op 7, förspel till Akt I
 • 1942 (?), Falstaff op 11, förspel till Akt II, III, IV, V
 • 1942 (?), Falstaff op 12, skådespelsmusik
 • 1942, Stråkkvartett nr. 2, Djursholm
 • Mars, Voluntas, uvertyr för orkester op 11, Djursholm
 • Våren (bearb. 1965), Les impressions de Poculectelocte, Symfoni nr. 2, Djursholm

1943

 • 8/7, Stråkkvartett nr 3 Torö

1945

 • Okt, Det går ett tyst och tåligt lamm (bl. kör), Djursholm
 • Nov, Jesu, du mitt liv, min hälsa (bl. kör)
 • Dec, Skåder, skåder nu här alle (bl. kör), Djursholm

1946

 • 19/11, Et verbum caro factum est (bl. kör), Zürich

1947

 • 31/1, Sicut enim exhibuistis (bl. kör), Djursholm
 • 3/4, Campagna (r+pno), Holmiae
 • 19/4, Veni, sancte Spiritus (bl.kör/org), Vogelenzang
 • 30/5, Et nihil sine voce est (2-st. bl. kör), Copenhagen alt. Holmiae
 • 21/5, Vår blick mot helga berget går (org), Djursholm
 • 21/7, När världens hopp förtvinat stod (4-st bl. kör), Värmdö
 • 4/9, O Welt ich muss dich lassen (bl. kör), Djursholm
 • 1/11, Dir, Jehova will ich singen (bl. kör), Djursholm
 • 5/11, Hi sunt, qui venerunt de tribulatione magna (bl. kör), Djursholm
 • 18/11, O huvud, blodigt, sårat (mel: Hassler) (bl. kör), Djursholm

1948

 • Senast juni, In principio erat verbum (2-/4-st bl. kör)
 • 17/6, Ovän med Gud/Serenad för syndare (talkör, ork.)
 • Tidigast juni, Sérénade pour pécheurs (talkör, ork.)
 • 16/8, Sicut cervut desiderat (bl. kör), Värmdö
 • 11/9, Auditu auris, audivi te (2-st bl. kör)
 • 16/11, Londonderry air (version 1) (stråkork.), Holmiae
 • 10/12, Ors vimaer lecce (r+pno), Holmiae
 • Dec, Ego Iesu misi (2-st bl. kör)
 • 1948, Christe, qui lux es (4-st bl. kör/org.), Holmiae

1949

 • 13/1 Jag höja vill till Gud min sång (org)
 • Senast den 7/2, Si confiteamur peccata nostra (bl. kör)
 • 7/2, Si dixerimus, quoniam non peccavimus (1-st kör)
 • 4/4, Indifferentia tonorum (2-st bl. kör)
 • 5/5 Introitus, Choral och Liturgi (org)
 • 30/6 (9/6), Fizbory Anchors bekänner blyg kärlek till drunknande flicka (bl. kör)
 • 27/7, Den dag du gav oss, Gud, är gången (bl. kör)
 • 29/7, Vår blick mot helga berget går (bl. kör)
 • 25/8 Fuga över ett tema av Bach (version 1) (org), Värmdö
 • 11/10 (28/9, 3/10), Disiecta membra meditanda (bl. kör)
 • 15/12, Upp, min tunga (bl. kör)
 • 1949, Preludium/Adagio (str-4)
 • 1949 (?), Ur Dithyramb (r+pno)

1950

 • 23/2, Den kärlek du till världen bar (bl. kör)
 • 13/3, För alla helgon (bl. kör)
 • 30/3, Nu haver denna dag (bl. kör)
 • 5/4, Vad ljus över griften (2-st bl. kör)
 • 24/11, Iam lucis orto sidere (bl. kör), Milano
 • 1950, Super flumina Babylonis versio B (bl. kör), Värmdö

1951

 • 9/4, Till härlighetens land igen (bl. kör)
 • 1951, I himmelen, i himmelen (bl. kör), Holmiae
 • 1951, Magnificat (1-/2-/4-st bl. kör), Romae

1952

 • 30/3 (18/3), Assumpta est Maria (bl. kör), Djursholm
 • 1/12, Quem terra, pontus, sidera (bl. kör), Holmiae
 • 7/12, In dulci iubilo I (manskör/org), Holmiae
 • 10/12, O sacrum convivium (2-st damkör), Holmiae
 • 31/12, Ante luciferum (version 1) (bl. kör)

1953

 • 4/1, Quam oblationem (3-st bl. kör), Holmiae
 • 18/2, Ecce sacerdos magnus (bl. kör), Holmiae
 • 11/3, Dedicatio ad Mariam (2-st damkör), Holmiae
 • 20/3, Dedicatio ad Mariam (4-st bl. kör), Holmiae
 • 26/3, Iob 14:1–2/Homo natus (1-st kör) (Lidholm–Allgén), Holmiae
 • 11/4, Ubi in caeli talis potestas (1-/2-st bl. kör)
 • 9/5, Linguis barbarorum (version 1) (vl), Holmiae
 • 31/5, O inexhauste canunt gazae pelagi (bl. kör), Holmiae
 • 15/6, Missa sine nomine (1-st bl. kör), Ludvika
 • 21/6, Sanctus (bl. kör) (version f. manskör ej dat.), Holmiae
 • 8/7, Quartetto No. IV (version 1) (str-4)
 • Juli, Missa sine nomine (4-st bl. kör), Holmiae
 • 26/9, Dum esset rex Oeniponte (bl. kör)
 • 4/12, Christe, qui lux es (2-st bl. kör), Oeniponte
 • 29/12, O munde, volo te dimittere (str-4/ork), Oeniponte
 • Dec, Caelestis urbs Ierusalem (bl. kör)

1954

 • 17/8, Canon missae (1-st bl. kör), Holmiae
 • 6/10, Super flumina Babylonis versio A (bl. kör), Oeniponte
 • 30/12, O benedictas rogorum flammas (bl. kör), Oeniponte

1955

 • 23/1, Carmen Perlotense (den lilla) (melodiinstr.+klaver), Oeniponte
 • 17/3, O, Haupt voll Blut und Wunden (org)
 • 22/7, In dulci iubilo II (org), Holmiae
 • 2/8, Fantasia för piano (version 1)
 • 15/9, Romans (vl+pno), Holmiae
 • 24/10, Fuga för träblåsare
 • 10/11, Linguis barbarorum (version 2) (vl+pno), Holmiae
 • 7/12, Drakdans (va+pno), Holmiae

1956

 • Senast våren, Quartetto No. IV (version 2) (str-4)
 • 24/2, Haec dies (1-st damkör)
 • 20/4, Praeludium (altsax/vl+pno), Holmiae
 • Maj, Romans (vl, ork), Holmiae
 • 15/6, Vexilla Christus inclyta (bl. kör), Holmiae
 • 20/6, Hela världens små kaniner (r+pno), Djursholm
 • Aug, Alto ex Olympi vertice (bl. kör), Holmiae

1957

 • 31/8, Konsert för violin och orkester, Näsby Park
 • 1957 (enl. Stim), Nocturne (pno)
 • 1957 (?), Ante luciferum (version 2) (bl. kör)

1958

 • 6/3, Have a look at Mary? (pno), Näsby Park
 • 25/3, Dedicatio ad Mariam (sopr, alt, cor i, gamba och skrivmaskin), Näsby Park
 • 12/10, Quartetto V (str-4), Oeniponte (rev. 1970)

1960 (enl. Stim)

 • Fantasia (ork)

1961

 • 5/4, Sanctus-Benedictus (bl. kör), Roslags-Näsby

1962

 • 9/2, Carmen Perlotense, Preludium, Carmen Perlotense (komplett med kadenser) (vl/va/vc+pno), Stockholm
 • 22/3, Ave maris stella (pno), Roslags-Näsby

1963

29/4, Quartetto VI

1968

 • 1968 (enl. Stim), Et lapidabant Stephanum (bl. kör)
 • 1968 (enl. Stim), Pange, lingua, gloriosi (bl. kör)

1970–73

 • Stråkkvartett No.III

1974–75 (enl. Stim)

 • Trio (v, va, vc)

1976

 • 9/11, Tonkraft (stråkork.)

1977

 • Quartetto No. IV (version 3) (str-4)

1980

 • La mattina del Diavolo (blås-5)

1982

 • 13/2, Stråkkvartett no.II (version 2)

1986

 • 29/9, Dialog (v, va)
 • 25/10, Från ciss till cess (pno)
 • 21/12, Trio (fl, ob, fg)

1987

 • 23/6, Stråkkvartett No.VII, Täby

1989

 • 13/2, Sonat för soloviolin
 • 1989 (enl. Stim), O munde, volo te dimittere (version 2) (str-4/ork)

1990

 • Horror vacui (sax-4) (förkommen)

Följande verk saknar helt uppgift om tillkomstår:

 • Stråkkvartett nr.1 (a-moll) op 3 (senast 1941)
 • Grumla icke flickans själ (r+pno) (1939–41)
 • Musik till Shakespeares Köpmannen i Venedig op 7 (ork) (sannolikt 1941)
 • Symfoni op 9 (stråkork.) (1941–42?)
 • (Exposition 453–500) [ur op 9] (stråkork.)
 • ”4-dubbel 100 % tematisk kontrapunkt” [4x Exposition…] (stråkork.)
 • Exempel på 9-dubbel 100 % tematisk kontrapunkt (stråkork.) (senast juli 1945)
 • O huvud, blodigt, sårat (mel: Allgén) (4-st bl. kör) (före 3/4 -47)
 • Fuga över ett tema av Bach (version 2) (org) (tidigast 1955)
 • Vandring med Franciscus (r+pno) (förmodligen jämngammal med Nocturne, d.v.s. sannolikt 1957)
 • Londonderry air (version 2) (stråkork.) (före 1966)
 • Londonderry air (version 3) (stråkork.)
 • Adagio och Fuga (blåsork.) (sannolikt 60-tal)
 • Erst heut leb ich recht in Ehren (ospec.)
 • Audeamus cum fiducia (1-st kör)
 • In dulci iubilo (III) (org) (efter juli 1955)
 • I capricci (vl+ork.)
 • I samlingen Koraler saknar följande datering:
 • I denna ljuva sommartid
 • I öster stiger solen opp
 • Jag höja vill till Gud min sång
 • Led, milda ljus
 • Nu vilar hela jorden

Efter konversionen 1950 skrapade Allgén bort sitt förnamn Klas-Thure från transparangerna och ändrade det till Claude Loyola. Det gäller bland annat följande verk, som alltså är skrivna allra senast 1950:

 • Rosa, rorans (2-st. damkör)
 • Kommt, Seelen dieser Tag (bl. kör)
 • Ave Maria (2-st. manskör)
 • Maria semper virgo (org el. ob/vl, 2 fg/2 vc)
 • Agnus Dei (2-st. damkör)
 • Disiecta membra meditanda (bl. kör)
 • Dubbelfuga (org)

Under rubrikerna Ackompagnemang/Pianoackompagnemang har samlats följande arrangemang:

 • Hej dunkom
 • Visa ur ”Bröllopet på Ulvåsa”
 • Jag unnar dig ändå allt gott
 • Hildebrand tjänte på konungens gård
 • Tänker du, att jag förlorader är
 • Och jungfrun gick åt killan
 • Sov så tyst och still
 • Den gang
 • Jag vet en dejlig rosa
 • Flickan gick på ängen (1938)
 • Kom hör min vackra visa (1938)
 • Jag tror jag får börja överge att sörja (1940)

De tre sistnämnda dessutom samlade under rubriken Tre svenska folkvisor för en röst och piano.