Om sidan

Allgén.se administreras av Björn Nilsson, som också är ansvarig för notutskrifter samt allt övrigt material där inte annat framgår.

Tack till rättighetsinnehavarna och till Helge Ax:son Johnsons stiftelse för ekonomisk bisträckning.

Om Du önskar bli underrättad om uppdateringar av denna sajt, har frågor
eller information om konserter el. dyl., skicka ett mejl via kontaktformuläret här.

Gör vänligen även det om Du upptäcker fel i not- eller textmaterial!