Tema med variationer

Noter:
Tema-med-variationer (PDF)

Eklog (e-moll) för piano (8 oktober 1939) har fått leverera material till Tema med variationer för stråkkvartett (odaterad). Det senare verket finns dels som partitur i blyerts, dels som stämutskrift i bläck (även med en och annan fingersättning inskriven, varför man kan tänka sig att Allgén spelat igenom det med kamraterna). Tema med variationer existerar även i en senare version för orgel, då kallad Pastoralvariationer, daterad Djursholm nov. 1939. Den är i stort sett identisk med kvartettversionen, bortsett från att den kapriciösa fjärde variationen uteslutits. Att kvartettversionen är äldst kan man sluta sig till av dels det faktum att det suddats och ändrats, det har alltså komponerats direkt i partituret, dels eftersom satserna är skrivna i ordningen Tema, Var I, Var II, Var V, Var IV, Var III. Ordningen har alltså ändrats i efterhand. I stämmaterialet har ytterligare en variation, den sprudlande snabba Var VI, lagts till, gissningsvis för att avrunda med musik av tydligare avslutningskaraktär. Denna variation har dock senare strukits.

Stycket kan antas vara Allgéns första försök inom ett gebit som med tiden skulle bli det bredvid körmusiken mest dominerande. En tjusig liten bagatell på fem minuter blankt.