Kom, Helge Ande

Den 12 november 1984 framförde Erik Lundkvist tre orgelverk av Allgén vid en Levande Musik-konsert i Christinae kyrka i Göteborg: Veni, sancte Spiritus, O Haupt, voll Blut und Wunden samt Introitus, Choral och Liturgi. Så vitt det har gått att utröna, rörde det sig i samtliga fall om uruppföranden. Av den senare hade visserligen Bengt Berg gjort en radioinspelning i S:t Johannes kyrka i Stockholm 1966, men detta var veterligen det första konsertframförandet.

Samma förhållande gäller Maria semper virgo för orgel, som uruppfördes av Hans-Ola Ericsson i Gustav Adolfskyrkan i Borås den 23 februari 1986, men som hade spelats in för radio av Rolf Stenholm i Storkyrkan redan 1967. Producent för och sannolikt initiativtagare till den inspelningen var för övrigt Karl-Erik Welin, som ju också var den som föreslog Allgén för inval i Föreningen Svenska Tonsättare, där han blev medlem 1973, sisådär ett kvartssekel efter kollegerna i Måndagsgruppen.

Även några av Allgéns pianoverk har först klingat i radio. Ave Maris stella uruppfördes av Mats Persson vid den första konserten helt ägnad Allgéns musik (Borås 24/9 -89) men spelades in av Tore Wiberg 1964, och Have a look at Mary?, som Maria Ingemarsson uruppförde i Borås 2002, spelades in av Sten Envik, också det 1964.

Veni, sancte Spiritus bär undertiteln Choralpartita für Orgel och är ortsdaterad Vogelenzang, en liten by strax utanför Haarlem i Holland, 19-4-47. Partitan består av fem variationer över den medeltida pingsthymn, som vi genom Luthers bearbetning känner som svensk psalm nr. 51, Kom, helge Ande, Herre Gud. Här i transkription för två pianon:

Veni, sancte Spiritus 2pno (PDF)

Men som ofta hos Allgén finns det en tidigare förlaga med samma datering, i detta fall ett körverk med titeln Kom, Helge Ande. Detta finns bevarat i två utskrifter – blyertsskiss respektive brandskadad transparangrenskrift – den senare följaktligen fragmentarisk. Skissen är visserligen är ortsdaterad Amsterdam, men det ligger ju nästgårds. I den avslutande variationen har smärre förändringar gjorts från skiss till transparang.

Kom, Helge Ande (PDF)

Den kanon som bryter ut på system 10 i transkriptionen för två pianon, liksom naturligtvis i orgelversionen, saknas helt i köroriginalet och alltså är av senare datum. Stämmorna i sista variationens blockackord har också kastats om. I övrigt är versionerna identiska.

2013 publicerades Veni, sancte Spiritus av Musikaliska konstföreningen, försedd med spelanvisningar av Erik Lundkvist; sådana saknas helt i originalet.

Veni, sancte Spiritus org sid. 1 (PDF)

Detta inlägg är publicerat under Om verken.