Det bästa ur Ante luciferum

Assumpta est Maria är återigen ett av dessa allgénverk som ser vagt bekanta ut, och vid närmare beskådande visar det sig vara ett collage av material ur Ante luciferum, ett slags Det Bästa-version (om nu någon minns denna publikation). Drygt en timmas musik nerkokt till knappt fem minuter.

Här prydligt men gyttrigt noterad av en professionell notkopist:

Assumpta est Maria (PDF)

För det kan väl inte tvärt om vara så, att detta verk levererar material till Ante luciferum? Dess tillkomstdatum, 30.3.1952 – ursprungsversionen av Ante luciferum fullbordades ju på nyårsafton samma år – skulle ju kunna tala för det. Men nej…

Assumpta est Maria existerar veterligen bara i denna utskrift och därför finns ingen möjlighet att kolla eventuella felaktigheter mot Allgéns original. Men i båda versionerna av förlagan, Ante luciferum IX, är tonen längst ned till vänster på första sidan i ovanstående, cellons Ass, i stället ett A.

I Ante Luciferum förekommer det hos Allgén ovanliga oktavsprånget i temat till två av satserna, X och XIII, i det senare fallet följt av en helton. Måhända kan man våga antagandet att det som här kallats Assumpta-melodin, som ju börjar just så, har sin upprinnelse där.

Material som behandlas kanoniskt har i följande materialinventering markerats med hakar, medan enskilda motiv som återkommer försetts med liggande klammer.

Materialinventering (PDF)

Assumpta est Maria transponerad för stråkkvartett:

Assumpta est Maria str-4 (PDF)

Assumpta est Maria, Jungfru Marie himmelsfärd, firas den 15 augusti som helgdag i den romersk-katolska kyrkan.

Detta inlägg är publicerat under Om verken.