Vandring med Franciscus

Som fladdrar i mitt ögas blå rayoner
Och bites av mot kupans ekton träll
Kan sänkas, kan ge mod och flingor
Till sammansmultna, rutna ur ett kortkastell

Vi finna intet sökande i natten
Men rista själva runt och frankt kadrilj
Maskollon öppnas lismande vid vatten
De repa upp sin buk med kruk och sobert fiskafjäll

Res lodrätt av åt sidan bruntorvsrisen
Machai, Zipon, Kefas förvältra vallens västerflik terrain
Från hitom, ditom, bortom, halvt om skinn
Av pallen fot fläckas dyn
Förmeras hålen uti Juda peng

Vi finna intet sökande i natten
Men rista själva runt och frankt kadrilj
Machai, Zipon, Kefas förvältra vallens västerflik terrain
Från hitom, ditom, bortom, halvt om skinn
Av pallen fot fläckas dyn
Förmeras hålen uti Juda peng

Tolv slag på tretton väntar döden
Ger skalv mot springaren korringarens entré
Säd, sång och sorger byta gamla öden
Men jag och Brodern måste länka
iskänka vinstocks vita hanegäll