Längtan

Stilla susar skogen,
Sjunger kärlek och vår.
Gula rågen är mogen,
Blodröd vallmon står
Solen ler mot glittrande våg,
Stilla det susar i skogen.

Långt därnere vid stranden
Vaggar vågen så ömt.
Vita snäckan vid randen
Havets toner gömt,
Ännu vilar blånande sky,
Över den drömmande fjärden.

Högt däruppe bland fjällen
Nordan lagt sig till ro.
Stilla sänker sig kvällen
Ned mot skogar och mo.
Purpur färgar blågråa moln
Stilla sänker sig kvällen.

Mörka skyarna sträva
Bort mot svartnande rand.
Sakta drömmarna häva
Hän mot skymningens land.
Stilla sus från vildmarkens djup
Sänker nejden i slummer.