Ego Iesu misi, motett över ett tema av Alf Härdelin

Noter:
Ego Iesu misi (PDF)

Till Allgéns goda vänner på 40-talet hörde den sju år yngre Alf Härdelin (1927–2014), musikintresserad prästkandidat som hade studerat Hindemiths Übungsbuch für den zweistimmigen Satz, och som även han skulle komma att konvertera till katolicismen. När Härdelin visade Allgén ett av de teman han konstruerat, frågade denne om han fick använda det för en komposition, och resultatet blev alltså den tvåstämmiga Ego Iesu misi, motett för kör a capella över ett tema av Alf Härdelin (1948).

Läs mer:
Vännen Claude till minne – en dikt och ett samtal

Originalet:
Ego Iesu misi orig (PDF)

När Härdelin så småningom prästvigts strök Allgén benämningen Sacri Ministerii Candidatus, liksom även sitt eget tidigare förnamn. På en av sina ljuskopior låter han Härdelins namn föregås av den senare titeln Teol. dr.

Detta inlägg är publicerat under Kör.