Om sidan

Allgén.se administreras av Björn Nilsson, som också är ansvarig för notutskrifter samt allt övrigt material där inte annat framgår.

Tack till rättighetsinnehavarna och till Helge Ax:son Johnsons stiftelse för ekonomisk bisträckning.

 
© Respektive upphovsrättsinnehavare