Allgén fyller 100!

 

Den 16 april skulle Allgén ha fyllt 100 år. Det firas vid ett flertal konserter under året:

Den 8 februari, kl. 16

Wärenstams, Borås

De första mogna verken

Joar Skorpen, violin, Maria Ingemarsson och Henrik Löwenmark, piano

http://ny-musik.se/

 

Den 7 mars, kl. 16

Caroli kyrka, Borås

Allgén och Johanson – koraler mestadels

Björn Nilsson, orgel

http://ny-musik.se/

 

Den 22 mars, kl. 16

Caroli kyrka, Borås

Ante luciferum i version för stråkkvartett

Bozzinikvartetten

http://ny-musik.se/

 

Den 29 april, kl. 19

Wärenstams, Borås

Quartetto IV

IORE-kvartetten

 

Den 24 juni, kl. 19

Petruskyrkan, Stocksund

Marie Alexis, sopran, och Henrik Löwenmark, piano

Tidiga sånger och pianostycken

 

Den 6 oktober (prel.)

Wärenstams, Borås

Alissa Cheung spelar Sonat för soloviolin

 

Den 8 oktober (prel.)

Wärenstams, Borås

Bozzinikvartetten spelar en rad av Allgéns mindre men mest betydande verk

 

Och listan kommer att bli längre… 

 
© Respektive upphovsrättsinnehavare