Jag kan icke räkna dem alla…

Här ett första försök till en kronologisk förteckning över Allgéns verk. Den lär behöva revideras. Med gamle skarabiskopen Sven Danells ord: ”Varje felsökare får ett lätt arbete”.

När ett datum inte kunnat verifieras men är högst sannolikt, har frågetecken inom parentes (?) tillfogats. 

Emellanåt följs årtalet av uppgiften ”(enl. Stim)”, vilken anger när ett verk lämnats in dit, men inte nödvändigtvis när det komponerats.

Även i de fall tuschrenskriften på transparang saknar datering, återfinns den emellanåt i skissmaterialet. 

Från 50-talet använde Allgén ofta dagens benämning enligt den katolska kalendern för att ange datum – exempelvis Holmiae, S. Hyacinthi 1954, d.v.s. Stockholm, den 17 augusti 1954. Verk tillkomna under studierna i Innsbruck är undantagslöst ortsdaterade med det latinska namnet, Oeniponte.

Allgéns piktur förändrades mycket med tiden – och nog inte bara med tiden; vad som förefaller vara i stort sett samtidiga partitur kan se helt olika ut. Måhända kan en musikgrafolog så småningom bringa mer klarhet i kronologin. 

Med åren blev Allgén allt mindre benägen att datera sina verk. Tillfrågad om varför, svarade han: ”Jag daterar aldrig mina stycken. Jag är inte sentimental.”

Slående är den närmast oföreställbara frenesi med vilken Allgén komponerade under åren 1938–42. Året därefter kom endast ett verk, Stråkkvartett nr.3, men det är ju gigantiskt. Men mellan juli 1943 och början av 1947, alltså under tre och ett halvt år, skrev han såvitt vi vet bara fyra små koraler – bland dem finns å andra sidan hans kanske radikalaste och mest framsynta verk över huvud taget.

(Nedan har förkortningen r+pno valts i stället för den betydligt fulare så+pi.)

 

1934

28/2, Sorgepreludium op 1 (pno)

 

1936

Maj, Linnea (bl. kör), Djursholm

Aug, Kväll och frid (bl. kör)

Sept, Längtan (bl. kör)

12/12, Vår – fantasistycke (pno) 

 

1937 

1/1, I skogen (bl. kör)

26/2, Snöfrid (bl. kör)

1/5, Martorn (bl. kör)

2/5, Lindblommornas visa (1-st. kör)

18/4, I natten (bl. kör)

29/6, Dalen (bl. kör)

28/10, Vallarelåt (bl. kör)

 

Samtliga verk 1938–1941 är, där ej annat anges, ortsdaterade Djursholm.

 

1938

21/9, Sonat (a-moll) (vl+pno)

24/12, Ballad (b-moll) (pno)

Dec, Preludium (h-moll) (pno)

 

1939

9/4, Gudinna (r+pno)

12/5, Impromptu (C-dur) (pno)

17/7, Danse champêtre (pno), Klintehamn

20/7, Romans (g-moll) (stråkork/pno), Klintehamn

1/8 , Moment de valse (g-moll) (pno), Klintehamn

10/8, Jutta kommer till folkungarna (r+pno), Klintehamn

4/9, Preludium nr. 3 (C-dur) (pno)

24/9, Pastoral (Ass-dur) (pno)

6/10, Tillbedjan (r+pno)

8/10, Eklog (e-moll) (pno)

23/10, Sommarljuset (r+pno)

28/10, Höstkväll (r+pno)

11/11, Lutad mot gärdet (r+pno)

17/11, Preludio solenne (pno)

Nov, Pastoralvariationer (org)

10/12, Vid en flickas fönster (r+pno)

17/12, Längtan heter min arvedel (r+pno)

21/12, Humoresk (f-moll) (pno)

1939 (?), Tema med  variationer (tema från Eklog) (str-4) (ej ortsdat.)

 

1940

3/1, Karlsöarna, tondikt för orkester

13/1, Nocturne (A-dur) (pno)

28/1, Den döda sommaren (r+pno)

5/2, Den enda stunden (r+pno)

27/2, Kärleken (r+pno)

3/3, Jag diktar för ingen (r+pno)

7/3, Pateticon (pno)

17/3, I solnedgången (r+pno)

19/3, Vildgässen flyttar (r+pno)

20/3, Ett ensamt skidspår (r+pno)

23/3, Ängsullen (r+pno)

30/3, Jag längtar hem (r+pno)

3/4, Jag ville, jag vore… (r+pno)

8/4, Den försmådda (r+pno)

20/4, Näcken (r+pno)

20/4, På en resa till hembygden (r+pno)

2/5, Höstsädet (r+pno)

4/5, Hör du augusti sommarregn (r+pno)

9/5, Vem styrde hit din väg? (r+pno)

11/5, Svårmodets son (r+pno)

12/5, Gossen hann till femton år – och trodde (r+pno)

13/5, Lärkornas land (r+pno)

16/5, Svarta svanor (r+pno)

18/5, Vattenplask (r+pno)

19/5, Titania (r+pno)

24/5, Strövtåg i hembygden (III) (r+pno)

26/5, Den döda anden (r+pno)

29/5, Drömmaren (r+pno)

30/5, Ljusa aftonskyar (r+pno)

5/6, Auf dem See (r+pno), Stockholm

9/6,Blåsippan (r+pno)

9/6, Harfenspieler (r+pno)

13/6, Jägargossen (r+pno), Stockholm

16/6, Wandrers Nachtlied (r+pno)

24/6, Blommans öde (r+pno)

28/6, Törnet (r+pno)

30/6, Kring halva jorden jag letat har (r+pno)

5/7, Der König in Thule (r+pno)

17/7, Tvenne popplar susa över graven (r+pno)

26/7, Blomman (r+pno)

2/8, Sippan (r+pno)

5/8, Sjung, sjung brusande våg (r+pno)

11/8, Varför kom du på ängen? (r+pno)

13/8, Havet (r+pno)

16/8, Paradisets timma (r+pno)

15/9, Över heden (r+pno)

22/10, Svanen (r+pno)

26/10, Felicias sång (r+pno)

30/10, Låt brusa, barn, låt brusa (bl. kör) 

6/11, Vår (r+pno)

22/11, Sinfonia för stråkorkester

12/12, Scherzo (c-moll) (pno), Stockholm

26/12, Fuga (a-moll) (pno), Stockholm

 

1941

10/1, Symfoni I (E-dur) [i en sats], Sälen

20/1, Kvällssky (r+pno)

4/2, Weylas sång (r+pno)

5/2, Sången om ekorren (r+pno)

8/2, En vårmorgon (r+pno)

12/2, Fällda åror (r+pno)

14/2, Septembermorgon (r+pno)

17/2, Till svalan (r+pno)

21/2, Hans Knapp (r+pno)

2/3, Turandot (r+pno)

26/3, Höga Visan för soli, damkvartett och stråkorkester

April, Herre, vår konung (bl. kör) 

6/4, Aftonrodnad i skogen (r+pno)

8/4, Hjärteglad (r+pno)

13/4, Jesu, djupa såren dina (bl. kör) 

17/4, Fågelungarna (r+pno)

1/5, Din sorg är din (r+pno)

13/5, Symfonisk fantasi op 4 för manskör, pukor och stråkorkester, Leksand

15/7, Stormen, Uvertyr för orkester, Skälderviken

9/8, Uvertyr till ”Köpmannen i Venedig” op 6 (ork)

14/10, Musik till Shakespeares ”Köpmannen i Venedig” op 7 (ork)

Okt, Jupiter, tondikt för orkester op 8

31/12 (?), Stråkkvartett nr 1 (F-dur) op 3 (ej ortsdat.)

31/12, Stråkkvartett nr 2 (F-dur) op 9

 

1942

1942 (?), Falstaff, opera i 5 akter op 7, förspel till Akt I 

1942 (?), Falstaff op 11, förspel till Akt II, III, IV, V

1942 (?), Falstaff op 12, skådespelsmusik

1942, Stråkkvartett nr. 2, Djursholm

Mars, Voluntas, uvertyr för orkester op 11, Djursholm

Våren (bearb. 1965), Les impressions de Poculectelocte, Symfoni nr. 2, Djursholm

 

1943

8/7, Stråkkvartett nr 3 Torö

 

1945

Okt, Det går ett tyst och tåligt lamm (bl. kör), Djursholm

Nov, Jesu, du mitt liv, min hälsa (bl. kör)

Dec, Skåder, skåder nu här alle (bl. kör), Djursholm

 

1946

19/11, Et verbum caro factum est (bl. kör), Zürich

 

1947

31/1, Sicut enim exhibuistis (bl. kör), Djursholm

3/4, Campagna (r+pno), Holmiae

19/4, Veni, sancte Spiritus (bl.kör/org), Vogelenzang

30/5, Et nihil sine voce est (2-st. bl. kör), Copenhagen alt. Holmiae

21/5, Vår blick mot helga berget går (org), Djursholm

21/7, När världens hopp förtvinat stod (4-st bl. kör), Värmdö

4/9, O Welt ich muss dich lassen (bl. kör), Djursholm

1/11, Dir, Jehova will ich singen (bl. kör), Djursholm

5/11, Hi sunt, qui venerunt de tribulatione magna (bl. kör), Djursholm

18/11, O huvud, blodigt, sårat (mel: Hassler) (bl. kör), Djursholm

 

1948

Senast juni, In principio erat verbum (2-/4-st bl. kör)

17/6, Ovän med Gud/Serenad för syndare (talkör, ork.)

Tidigast juni, Sérénade pour pécheurs (talkör, ork.)

16/8, Sicut cervut desiderat (bl. kör), Värmdö

11/9, Auditu auris, audivi te (2-st bl. kör)

16/11, Londonderry air (version 1) (stråkork.), Holmiae

10/12, Ors vimaer lecce (r+pno), Holmiae

Dec, Ego Iesu misi (2-st bl. kör)

1948, Christe, qui lux es (4-st bl. kör/org.), Holmiae

 

1949 

13/1 Jag höja vill till Gud min sång (org)

Senast den 7/2, Si confiteamur peccata nostra (bl. kör)

7/2, Si dixerimus, quoniam non peccavimus (1-st kör)

4/4, Indifferentia tonorum (2-st bl. kör)

5/5 Introitus, Choral och Liturgi (org)

30/6 (9/6), Fizbory Anchors bekänner blyg kärlek till drunknande flicka (bl. kör)

27/7, Den dag du gav oss, Gud, är gången (bl. kör)

29/7, Vår blick mot helga berget går (bl. kör)

25/8 Fuga över ett tema av Bach (version 1) (org), Värmdö

11/10 (28/9, 3/10), Disiecta membra meditanda (bl. kör)

15/12, Upp, min tunga (bl. kör)

1949, Preludium/Adagio (str-4)

1949 (?), Ur Dithyramb (r+pno)

 

1950

23/2, Den kärlek du till världen bar (bl. kör)

13/3, För alla helgon (bl. kör)

30/3, Nu haver denna dag (bl. kör)

5/4, Vad ljus över griften (2-st bl. kör)

24/11, Iam lucis orto sidere (bl. kör), Milano

1950, Super flumina Babylonis versio B (bl. kör), Värmdö

 

1951

9/4, Till härlighetens land igen (bl. kör)

1951, I himmelen, i himmelen (bl. kör), Holmiae

1951, Magnificat (1-/2-/4-st bl. kör), Romae

 

1952

30/3 (18/3), Assumpta est Maria (bl. kör), Djursholm

1/12, Quem terra, pontus, sidera (bl. kör), Holmiae

7/12, In dulci iubilo I (manskör/org), Holmiae

10/12, O sacrum convivium (2-st damkör), Holmiae

31/12, Ante luciferum (version 1) (bl. kör)

 

1953

4/1, Quam oblationem (3-st bl. kör), Holmiae

18/2, Ecce sacerdos magnus (bl. kör), Holmiae

11/3, Dedicatio ad Mariam (2-st damkör), Holmiae

20/3, Dedicatio ad Mariam (4-st bl. kör), Holmiae

26/3, Iob 14:1–2/Homo natus (1-st kör) (Lidholm–Allgén), Holmiae

11/4, Ubi in caeli talis potestas (1-/2-st bl. kör)

9/5, Linguis barbarorum (version 1) (vl), Holmiae

31/5, O inexhauste canunt gazae pelagi (bl. kör), Holmiae

15/6, Missa sine nomine (1-st bl. kör), Ludvika

21/6, Sanctus (bl. kör) (version f. manskör ej dat.), Holmiae

8/7, Quartetto No. IV (version 1) (str-4)

Juli, Missa sine nomine (4-st bl. kör), Holmiae

26/9, Dum esset rex Oeniponte (bl. kör)

4/12, Christe, qui lux es (2-st bl. kör), Oeniponte

29/12, O munde, volo te dimittere (str-4/ork), Oeniponte

Dec, Caelestis urbs Ierusalem (bl. kör)

 

1954

17/8, Canon missae (1-st bl. kör), Holmiae

6/10, Super flumina Babylonis versio A (bl. kör), Oeniponte

30/12, O benedictas rogorum flammas (bl. kör), Oeniponte

 

1955

23/1, Carmen Perlotense (den lilla) (melodiinstr.+klaver), Oeniponte

17/3, O, Haupt voll Blut und Wunden (org)

22/7, In dulci iubilo II (org), Holmiae

2/8, Fantasia för piano (version 1)

15/9, Romans (vl+pno), Holmiae

24/10, Fuga för träblåsare

10/11, Linguis barbarorum (version 2) (vl+pno), Holmiae

7/12, Drakdans (va+pno), Holmiae

 

1956

Senast våren, Quartetto No. IV (version 2) (str-4)

24/2, Haec dies (1-st damkör)

20/4, Praeludium (altsax/vl+pno), Holmiae

Maj, Romans (vl, ork), Holmiae

15/6, Vexilla Christus inclyta (bl. kör), Holmiae

20/6, Hela världens små kaniner (r+pno), Djursholm

Aug, Alto ex Olympi vertice (bl. kör), Holmiae

 

1957

31/8, Konsert för violin och orkester, Näsby Park

1957 (enl. Stim), Nocturne (pno)

1957 (?), Ante luciferum (version 2) (bl. kör)

 

1958 

6/3, Have a look at Mary? (pno), Näsby Park

25/3, Dedicatio ad Mariam (sopr, alt, cor i, gamba och skrivmaskin), Näsby Park

12/10, Quartetto V (str-4), Oeniponte

 

1960 (enl. Stim)

Fantasia (ork)

 

1961

5/4, Sanctus-Benedictus (bl. kör), Roslags-Näsby

 

1962

9/2, Carmen Perlotense, Preludium, Carmen Perlotense (komplett med kadenser) (vl/va/vc+pno), Stockholm

22/3, Ave maris stella (pno), Roslags-Näsby 

 

1963

29/4, Quartetto VI

 

1968

1968 (enl. Stim), Et lapidabant Stephanum (bl. kör)

1968 (enl. Stim), Pange, lingua, gloriosi (bl. kör)

 

1970–73

Stråkkvartett No.III

 

1974–75 (enl. Stim)

Trio (v, va, vc)

 

1976

9/11, Tonkraft (stråkork.)

 

1977

Quartetto No. IV (version 3) (str-4)

 

1980

La mattina del Diavolo (blås-5)

 

1982

13/2, Stråkkvartett no.II (version 2)

 

1986

29/9, Dialog (v, va)

25/10, Från ciss till cess (pno)

21/12, Trio (fl, ob, fg)

 

1987

23/6, Stråkkvartett No.VII, Täby

 

1989

13/2, Sonat för soloviolin

1989 (enl. Stim), O munde, volo te dimittere (version 2) (str-4/ork)

 

1990

Horror vacui (sax-4) (förkommen)

 

Följande verk saknar helt uppgift om tillkomstår:

 

Stråkkvartett nr.1 (a-moll) op 3 (senast 1941)

Grumla icke flickans själ (r+pno) (1939–41)

Musik till Shakespeares Köpmannen i Venedig op 7 (ork) (sannolikt 1941)

Symfoni op 9 (stråkork.) (1941–42?)

(Exposition 453–500) [ur op 9] (stråkork.)

”4-dubbel 100 % tematisk kontrapunkt” [4x Exposition…] (stråkork.) 

Exempel på 9-dubbel 100 % tematisk kontrapunkt (stråkork.) (senast juli 1945)

O huvud, blodigt, sårat (mel: Allgén) (4-st bl. kör) (före 3/4 -47)

Fuga över ett tema av Bach (version 2) (org) (tidigast 1955)

Vandring med Franciscus (r+pno) (förmodligen jämngammal med Nocturne, d.v.s. sannolikt 1957)

Londonderry air (version 2) (stråkork.) (före 1966)

Londonderry air (version 3) (stråkork.)

Adagio och Fuga (blåsork.) (sannolikt 60-tal)

Erst heut leb ich recht in Ehren (ospec.)

Audeamus cum fiducia (1-st kör)

In dulci iubilo (III) (org) (efter juli 1955)

I capricci (vl+ork.)

 

I samlingen Koraler saknar följande datering:

I denna ljuva sommartid

I öster stiger solen opp

Jag höja vill till Gud min sång

Led, milda ljus

Nu vilar hela jorden

  

Efter konversionen 1950 skrapade Allgén bort sitt förnamn Klas-Thure från transparangerna och ändrade det till Claude Loyola. Det gäller bland annat följande verk, som alltså är skrivna allra senast 1950:

Rosa, rorans (2-st. damkör) 

Kommt, Seelen dieser Tag (bl. kör)

Ave Maria (2-st. manskör)

Maria semper virgo (org el. ob/vl, 2 fg/2 vc)

Agnus Dei (2-st. damkör)

Disiecta membra meditanda (bl. kör)

Dubbelfuga (org)

 

Under rubrikerna Ackompagnemang/Pianoackompagnemang har samlats följande arrangemang:

Hej dunkom

Visa ur ”Bröllopet på Ulvåsa”

Jag unnar dig ändå allt gott

Hildebrand tjänte på konungens gård

Tänker du, att jag förlorader är

Och jungfrun gick åt killan

Sov så tyst och still

Den gang

Jag vet en dejlig rosa

Flickan gick på ängen (1938)

Kom hör min vackra visa (1938)

Jag tror jag får börja överge att sörja (1940)

De tre sistnämnda dessutom samlade under rubriken Tre svenska folkvisor för en röst och piano. 

 
© Respektive upphovsrättsinnehavare