Ante luciferum I, Introitus

Noter: 
 
© Respektive upphovsrättsinnehavare