Londonderry air

Besättning: 
Stråkorkester och solister
 
© Respektive upphovsrättsinnehavare