Från ciss till cess uruppförs

Den 29 oktober uruppför Moritz Ernst – ung, snabbfingrad, tysk pianovirtuos – ett av Allgéns mest krävande verk: Från ciss till cess – studie för piano.

Programbladet finns på:

ny-musik.se/

 
© Respektive upphovsrättsinnehavare