Vad intet öra hört…

… vad inte månget öga sett och knappast någon människa har kunnat tänka, det finns nu att beskåda, nämligen den sjätte och sista satsen i Allgéns Stråkkvartett nr 3.
Hugade stråkkvartettmusiker anmodas bilda kö.

 
© Respektive upphovsrättsinnehavare