Symfoni op. 9

Scores: 

Symfonin omfattar 98 sidor. Från sid 65 är partituret enbart fragmentariskt ifyllt.

De här återgivna sidorna har en speltid på 26:30 (hela verket 38 minuter).

Sid 26, 27 och 30–34 finns i dubbla, helt skiljaktiga upplagor (här kallade 26B o.s.v.), vilka här infogats mellan sidorna 25 och 26 (markerat med dubbla streckade linjer), takt 325–428. Det tycks musikaliskt möjligt, möjligtvis med ett frågetecken för övergången mellan 27B och 30B, takt 356–357.

I Allgéns original låg för övrigt sidorna 26B, 27B och 30B separat först i partituret vid upphittandet, om nu det kan vara till någon ledning.Klammer markerar avsnitt i originalet som inte reviderats medelst kautschuk utan nykomponerats på separata ark. Att döma av piktur och papper är revideringen av något senare datum.Siffror inom parentes = sidnummer i originalet.
 Siffror i box = Allgéns taktnumrering (före revidering).Allgéns notation har behållits så långt det förefallit rimligt. Dock dubbelåterställs dubbelkors och dubbel-b enbart i samma oktav.Visst kan man väl tänka sig ett framförande med stråkkvartett som får viss assistans när det knölar till sig?

 
© Respektive upphovsrättsinnehavare