Noter

Titelsorteringsikon Kategori Year of composition
Ante luciferum XII, Agnus Dei Solo- och kammarmusik för stråkar
Ante luciferum XIII, Communio Solo- och kammarmusik för stråkar
Assumpta est Maria Blandad kör 1952-03-30
Audeamus cum fiducia Enstämmig kör/soloröst
Auditu auris audivi te Blandad kör 1948-09-11
Auf dem See Soloröst och instrument 1940-06-05
Ballad (b-moll) Piano 1938-12-24
Blomman Soloröst och instrument 1940-07-26
Carmen Perlotense Kammarmusik för stråkar och piano 199-01-23
Christe, qui lux es (2-st) Blandad kör 1953-12-04
Christe, qui lux es (4-st) Blandad kör 1948
Dedicatio ad Mariam Tvåstämmig kör 1953-03-11
Den dag du gav oss, Gud, är gången Blandad kör 1949-07-27
Den enda stunden Soloröst och instrument 1940-02-05
Den försmådda Soloröst och instrument 1940-08-04
Den kärlek du till världen bar Blandad kör 1950-02-23
 
© Respektive upphovsrättsinnehavare