Allgén i litteraturen

Josef Matthias Hauer (1883–1959) var under lång tid en litterär figur snarare än en klingande tonsättare. Han var ”tolvtonens andlige upphovsman” men betraktades livet igenom som kuf och fick stå i skuggan för framför allt Arnold Schönberg.

Kapriciös är bara förnamnet

Det första man såg om man väl tog sig uppför trappan till övervåningen i Allgéns brunna hus, var en rejäl trave notpapper som låg på en stol. Helt oskyddade och täckta av snö. Det översta lagret var alldeles förkolnat och den första sida som det över huvud taget var möjligt att ta hand om – om så bara som litet fragment – var sidan 2.

Såsom hjorten trängtar…

Sicut cervus desiderat (Psalmus XLI) – motett för kör a capella (Sv. text Såsom hjorten trängtar till vattenbäckar, Psaltaren 42) komponerades 1948 och är Allgéns första större verk för blandad kör.

In dulci iubilo – ett, två, tre

Allgéns verk antar ju till en början ofta blygsam form, men utvecklas allt mer under resans gång, som exempelvis O Welt, ich muss dich lassen/O munde, volo te dimittere, en trestegsraket som börjar som en enkel koralsats för att för att så småningom bli ett variationsverk för stråkar, som i sin tur senare utsätts för en myckenhet av melodiska och rytmiska ornament.

Koraler

Koraler för kör a cappella är en samling om 22 koralsättningar tillkomna mellan oktober 1945 och december 1952.

När denna sammanställning gjordes är okänt, likaså när den lämnades in till Svensk Musik.

Grupparbeten


Till egendomligheterna i den allgénska verklistan hör de verk som är ”samarbeten” med andra tonsättare. Där hittar man således musik av ”Bartók–Allgén”, ”Lidholm–Allgén” och ”Paganini–Allgén”.
 

Vad intet öra hört…

… vad inte månget öga sett och knappast någon människa har kunnat tänka, det finns nu att beskåda, nämligen den sjätte och sista satsen i Allgéns Stråkkvartett nr 3.
Hugade stråkkvartettmusiker anmodas bilda kö.

Tema med variationer

Och för den som inte fått nog av stråkkvartett finns nu även Allgéns första försök i genren att låta sig charmas av.

Till noterna

Index och intro

– Nej, om jag skulle göra ny karriär i dag, då vore det som författare. Jag har skrivit oerhört många dikter i mitt liv. Det är egentligen där jag har min stora begåvning!

Jeremiad


Tag en bokrulle fram och förteckna däri
upp allt, ja spalt invid spalt,
sine ira et studio vad i min nåd
jag behagat att tala till dig,
angående Levi och Juda (plus samtliga hednafolk!)
från den dag, då jag först lät upp min mun,
i syrsornas tid, anno Domini
(nam horas non numero nisi serenas)
och alltintill denna dag.

Teckna ut i majuskler, låt lyran tiga still
pastoral, dityramb och all övrig elokvens
har här alls intet att skaffa,

 
© Respektive upphovsrättsinnehavare